Escher

Recent Toys
5 different puzzles in the same game. The pieces have mirrors, which makes solving the puzzle harder than it looks
Product Code:
Not available at the moment.

Description

Fem olika pussel i ett och samma utmanande problem. Bitarna har speglar, så pusselläggandet är svårare än det ser ut!