Dataskyddspolicy 

 

Oy Sloyd Ab (i fortsättningen Problemboden) värnar om din integritet. Vi vill att du känner dig trygg när du handlar i vår webbshop. Här informeras du om hur vi behandlar de personuppgifter i samband med ditt köp som du lämnar till oss samt vilka rättigheter du har. Nedan hittar du mer information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Vi beskriver vilka rättigheter du har att påverka hur dessa behandlas.

Registerförare

Oy Sloyd Ab
Brändövägen 19, 65200 Vasa, Finland
FO-nummer: 0956270-4
E-postadress: order@problemboden.fi

 

Behandling av personuppgifter

Problemboden ansvarar för behandlingen av följande personuppgifter:

-          Namn och adress.

-          Telefonnummer och e-post adress.

-          Betalningsinformation, beställningsinformation och orderhistorik.

-          Kontaktspråk.

-          Uppgifter om köptransaktioner i butiken eller via webbshopen. Det vill säga information på kvitanser, beställningar, leveranser och returer.

Behandlingen av dessa uppgifter innebär till exempel förvaring, användning, överföring och överlåtelse som krävs för att exempelvis leverera en beställning.

Personuppgifter från besök på Problembodens webbsida utgör följande:

-          IP-adress.

-          Användarnamn och kundidentifikation.

-          Webbkakor (Cookies).

-          Geografisk placering.

-          Uppgifter om köptransaktion, t.ex. nätbank eller Mobile-Pay.

Vänligen observera att Problemboden inte tillhandahåller uppgifter vilka berör betalningen, exempelvis kontoinformation eller kortnummer.

 

Varför behöver vi personuppgifter så som adress, e-post och telefonnummer?

En del av de personuppgifter som tillhandahålls är nödvändiga för att exempelvis:

-          Administrera dina köp och beställningar.

-          Kommunicera med dig i samband med köpet, exempelvis genom att skicka orderbekräftelse och tillförse dig med information om hur din beställning framskrider och levereras.

-          Ge Problemboden möjlighet att skicka uppföljande e-post efter ditt köp med inbjudan att exempelvis recensera produkten och ge feedback för produkten.

-          Skicka marknadsföring och information om våra produkter, tävlingar och tillställningar via exempelvis e-post och sms. Du kan när som helst invända dig mot marknadsföring.

-          Hjälpa dig med kundserviceärenden och fullgöra rättsliga förpliktelser såsom ångerrätt, reklamation och följa bokföringslagen.

 

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas främst av Problemboden och våra samarbetspartner vars arbetsuppgifter förutsätter behandling av dessa uppgifter. Tystnadsplikt gäller de personer som behandlar personuppgifter.

-          För att ha fungerande IT-system och bedriva verksamheten på ett effektivt sätt delas dina personuppgifter med våra IT-leverantörer. Personuppgifter som delas med våra IT-leverantörer görs för att de i sin tur ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot oss.

-          För att administrera din betalning delar vi dina personuppgifter med vår betaltjänstleverantör. Om du väljer att betala via faktura kan betaltjänstleverantören dela dina personuppgifter med kreditupplysningsföretag för att bedöma din ekonomiska situation.

-          För att leverera din beställning och hantera eventuella returer kommer vi att dela dina personuppgifter med transportören.

-          Dina personuppgifter delas med externa partners som hjälper oss att administrera vår marknadsföring via digitala kanaler.

 

Personuppifter utanför EU/EES 

Vi delar inte dina uppgifter utanför EU/EES, undantaget att du gör en beställning från ett land utanför EU eller EES. I dessa fall delar vi ditt namn, din adress, e-post och telefonnummer med de transportbolag som ansvarar över leveransen av din försändelse.

 

Hur kan du påverka lagringen av dina personuppgifter? 

I enlighet med dataskyddslagstiftningen har du rätt att påverka hur dina personuppgifter behandlas.

-          Du har rätt att återkalla, helt eller delvis, delar av samtycket till behandling av dina personuppgifter.

-          Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används i marknadsföringsändamål, såsom nyhetsbrev och anpassad marknadsföring. Du har rätt att välja att inte ta emot nyhetsbrev och att när som helst avsluta prenumeration av nyhetsbrev.

-          Du har rätt att få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, i vilket syfte och hur länge personuppgifterna sparas. Du är berättigad till en kopia på de personuppgifter som behandlas av oss.

-          Du har rätt att korrigera och komplettera felaktiga och ofullständiga personuppgifter.

-          Du har rätt att begära att Problemboden raderar dina personuppgifter under förutsättning att personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlats in för och förutsatt att det inte föreligger annan rättslig grund att spara dem.

-          Du har rätt att klaga till Problemboden eller en behörig tillsynsmöjlighet (i Finland dataombudsmannen) om du misstänker att dina rättigheter har kränkts. Klagomål lämnas till det land inom EU/EES där du bor, jobbar eller där en överträdelse ägt rum.

Behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt givna samtycke. Samtycket kan när som helst avbrytas. När samtycket för behandlingen av dina personuppgifter återkallas slutar dina personuppgifter att behandlas. Vänligen kontakta Problemboden i fall du vill korrigera eller avbryta lagringen av personuppgifterna.

 

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Uppgifternas behandlingstider har begränsats och omfattar endast nödvändiga uppgifter för respektive ändamål. Behandlingstiderna och kriterierna för dem förklaras nedan.

-          Kundernas köpinformation lagras i regel i fem års tid.

-          Uppgifter som är nödvändiga för behandling av feedback- och reklamationsärenden samt uppgifter som berör rättsliga anspråk lagras under den tidsperiod som krävs för behandling av ärendet bevaras vanligen inte längre än fem år.

-          Uppgifter som berör bokföringsperioden, bland annat köptransaktioner, returnering av varor eller fakturering, behandlas i sex års tid från slutet av räkenskapsåret från den tidsperiod som fastställs i bokföringslagen.

-          Uppgifter som anknyter till indrivning lagras i medeltal i fyra års tid efter att indrivningen upphört.

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som de behövs för att fullgöra våra plikter i förhållande till dig som kund och i förhållande till vad som stadgas i konsumentlagen och bokföringslagen.

 

Frågor?

Har du frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill ha information om de skyddsåtgärder vi har vidtagit är du välkommen att kontakta oss på vår e-postadress order@problemboden.fi eller ringa oss på telefonnummret +358 (0)40 056 7616. Du hittar oss även på Brändövägen 19, 65200 Vasa, Finland.